SẢN PHẨM XE CẨU

CHẤT LƯỢNG TOÀN CẦU

Chất lượng quốc tế

Dịch vụ xe cẩu chuyên dùng, hỗ trợ 24/7 xe đi công trình.

Chất lượng quốc tế

Dịch vụ xe cẩu chuyên dùng, hỗ trợ 24/7 xe đi công trình.

Chất lượng quốc tế

Dịch vụ xe cẩu chuyên dùng, hỗ trợ 24/7 xe đi công trình.

Chất lượng quốc tế
Chất lượng quốc tế
Chất lượng quốc tế
VỀ CHÚNG TÔI

ĐI ĐẦU PHÁT TRIỂN

Sản xuất máy móc kỹ thuật, sở hữu sự sáng tạo độc nhất và có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Sunward hiện nay đang nằm trong số 50 tập đoàn/công ty hang đầu trên thế giới về sản xuất máy móc, thiết bị xây dựng.

Xem thêm về chúng tôi

+378

Dòng máy xúc
Quốc Tế

+125

CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG
SẢN PHẨM

+971

NHÂN VIÊN
CỦA CHÚNG TÔI
SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
Khuyến mãi
Trọng tải vận hành : 5.55 tấn
Dung tích gầu : 0.18 m³
Công suất động cơ : 40.8/2,400 kW/rpm
Khuyến mãi
Trọng tải vận hành : 5.55 tấn
Dung tích gầu : 0.18 m³
Công suất động cơ : 40.8/2,400 kW/rpm
Khuyến mãi
Trọng tải vận hành : 5.55 tấn
Dung tích gầu : 0.18 m³
Công suất động cơ : 40.8/2,400 kW/rpm
Trọng tải vận hành : 3.66 tấn
Dung tích gầu : 0.11 m³
Công suất động cơ : 19.5/2,200 kW/rpm
Khuyến mãi
Trọng tải vận hành : 2.79 tấn
Dung tích gầu : 0.08 m³
Công suất động cơ : 15.8/2,200 kW/rpm
Khuyến mãi
Trọng tải vận hành : 5.55 tấn
Dung tích gầu : 0.18 m³
Công suất động cơ : 40.8/2,400 kW/rpm