Cửa hàng
Ưu tiên xem:
Khuyến mãi
Trọng tải vận hành : 2.79 tấn
Dung tích gầu : 0.08 m³
Công suất động cơ : 15.8/2,200 kW/rpm
Trọng tải vận hành : 3.66 tấn
Dung tích gầu : 0.11 m³
Công suất động cơ : 19.5/2,200 kW/rpm
Khuyến mãi
Trọng tải vận hành : 5.55 tấn
Dung tích gầu : 0.18 m³
Công suất động cơ : 40.8/2,400 kW/rpm
Khuyến mãi
Trọng tải vận hành : 5.55 tấn
Dung tích gầu : 0.18 m³
Công suất động cơ : 40.8/2,400 kW/rpm
Khuyến mãi
Trọng tải vận hành : 5.55 tấn
Dung tích gầu : 0.18 m³
Công suất động cơ : 40.8/2,400 kW/rpm
Khuyến mãi
Trọng tải vận hành : 5.55 tấn
Dung tích gầu : 0.18 m³
Công suất động cơ : 40.8/2,400 kW/rpm